Styrelsen

Styrelsen & valberedningen


Elin Hägglöv

Ordförande


Cornelia Gustafsson

Vice ordförande


Elin Hilläng

Kassör


Manne Hedén

Ledamot


Ingela Hilläng

Suppleant


Suvi Turunen

Valberedning


Kajsa Bilius

Valberedning