Styrelsen

Styrelsen & valberedningen


Cornelia Gustafsson

Ordförande


Elin Hilläng

Kassör


Manne Hedén

Ledamot


Ulrica Kylin

Ledamot


Ingela Hilläng

Suppleant


Suvi Turunen

Valberedning


Kajsa Bilius

Valberedning